Energia
Leg sjukgymnast Lotta Ring, 0142-803 10

MEDICINSK QI GONG ENLIGT BIYUNMETODEN

 

Qi Gong enligt Biyun har funnits som metod i drygt 25 år i Sverige och har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen (TKM) som är mer än 5 000 år gammal. Varje detalj, varje rörelse, varje koncentration är baserad på TKM och på hur kropp och psyke (själ) hänger samman.

Grundare till metoden är Fan Xiulan som är auktoriserad Qi gongmästare sedan många år och utbildad läkare i TKM med Qi gong som specialitet. Biyunmetoden har utvecklats från den klassiska Qi Gongtraditionen som finns i Kina och Fan Xiulan introducerades själv i Qi Gong som barn av sin farmor.

Hon har med det som grund utvecklat en medicinsk Qi Gongmetod för att stärka och bevara hälsan, metoden är godkänd av den kinesiska hälsovårdsmyndigheten och har många tusen utövare i Kina. Men även i Sverige är det en metod många utövare och flera studier visar på positiva effekter av hälsotillståndet.

 

Rörelserna bygger på enkelhet och naturlighet och är därför relativt lätta att ta till sig. Det är mjuka och långsamma rörelser som kan utföras trots smärta och sjukdom och ger redan på ett tidigt stadium i utövandet goda hälsoeffekter.

Hela kroppen arbetas igenom, från fötterna och upp till huvudet och medverkar till att mjuka upp leder och muskler, öka blodgenom- strömningen, träna upp koordination och stimulera nervförbindelserna mellan hjärnan och kroppen. Avslappning och koncentration är grundstenarna i metoden, avslappningen stimulerar och stödjer kroppens läkeprocesser och koncentrationen är själva kärnan i träningen.

Det är en självhjälpsmetod som bygger på det egna utövandet och för att få så bra effekt som möjligt bör man träna regelbundet och rekommendationen är att göra Qi Gong minst en gång per dag.

 

Själv har jag regelbundet tränat Qi Gong sedan 1995 och är diplomerad Qi Gong instruktör i Jichu Gong som är steg 1 i Biyunmetoden, det finns ytterligare tre steg man kan gå för att fördjupa sig i Qi Gong. I mitt yrke som leg sjukgymnast har jag haft kurser sedan 2001.

De utvärderingar som jag gjort av mina kurser visar positiva effekter då det gäller ökad avspänning och kroppsmedvetenhet, minskade stressrelaterade symtom och en betydligt ökad förmåga att avgränsa sig och säga nej! Många kursdeltagare vittnar också om att de blir mjukare och smidigare i kroppen och förmågan att vara mer närvarande ökar.

 

 Symboldrama
Kroppskännedom
Medveten närvaro
Qi Gong
HomeBehandlingsarbeteStress SmärtaSjälvbildKompetens
All Rights Reserved...